Låt oss dansa

Idag är allt annorlunda.
Förväntningar, 
skräck.
Paniken, 
nej, det är för tidigt.
Så kommer vändpunkten.
vändpunkten.
Ord som skapar musik,
toner, 
ljud, 
som bara är till för mig i den här stunden. 
Musik som bjuder in till dans,
som skapar rörelse.
För nu är det lugnt,
nu är den här, 
chansen. 
Även för mig.

En möjlighet som gör att jag inte kan sitta still.
En underbar känsla.
Låt oss dansa
för de dagar när det inte fungerar, 
när känslorna är tunga, 
låt rörelsen skaka bort dem.
Låt oss dansa
för de dagar när allt är tomt, 
meningslöst.
Fylls tomrum & tystnad med rörelser
skapta för stunden.
Låt oss dansa
för det som vi inte kan påverka, 
de som är så långt bort.
Låt oss dansa 
när det inte finns ord att använda,
oskapta ord födda i rörelse.
Låt oss dansa
 när glädjen bara inte ryms i stunden
när den inte får plats.
Låt oss dansa
när känslorna inte räcker. 

Kommentarer