I huvudet där jag bor


Ja, i huvudet där jag bor
där befinner jag mig alltid någon 
annanstans.

Där är jag på upptäcktsfärd
bland berg, 
skog & skuggor.

Där möter jag människor
som jag tror inte finns.

Där känner jag känslor
som jag tror aldrig funnits.

Ja, i huvudet där jag bor
känner jag alltid något annat.


I huvudet där jag bor
lever jag i en annan värld.

Den värld som jag själv byggt upp,
som jag själv tror på.

Där är jag lycklig
där har jag hittat hem.

I huvudet där jag bor
tvivlar jag inte.

Där vet jag
vem jag är 
vart som är hemma
vem som är hemma. 

I huvudet där jag bor har allt
redan
fallit på plats,
där är allt självklart.

Ja, i huvudet där jag bor. 

Kommentarer