Ingen ser vad jag ser, känner vad jag känner.Årstiderna skiftar,
fortare än jag hinner se, 
än vad jag hinner känna.
Känslorna ligger utanpå,
de är så nära, 
närvarande. 
Just nu ett glädjerus,
en framtid. 
Jag ska flytta, 
likt en flyttfågel, 
fast norrut.

Vadå? 
Ingen ser det som jag ser,
 ingen känner det jag känner.
För det handlar inte om att testa, 
om att se,
det handlar om något större, 
för mig, 
men kanske inte för någon annan.
För mig är det stora ord, 
som ger mig glädje,
lycka. 

~

Musiken får pumpa, 
promenaderna får bli längre.
Längtan får bli ångest, 
men bara för en stund.
Jag får vara rädd, 
för det handlar om något 
något 
som är så mycket större. 

Kommentarer