'Du behöver inte förstå allt du känner.'

Kommentarer