så enkelt

Människor.
Överallt,
olika, 
så otroligt olika.
Fantastiska, 
givande & 
trygga.

Jag har fått möta dem,
dessa människor.
Vissa har ristat in
ord
i min hjärna.
Vissa har lärt mig
kunskap,
som jag kan använda med mina
händer.
Vissa har lärt mig 
betydelse.
Vad har ett värde? 
Vad är det som finns kvar?
Vad är värt att ta till vara på?

Vissa har visat mig nya 
perspektiv.
Öppnat mina ögon.

Vissa har fått mig att känna,
saker som jag trodde var utom
räckhåll. 


Så nu,
är allt så långt bort.
Samtidigt så väldigt nära.
Nu är allting
lite av en dröm.
Samtidigt som det är min
verklighet.

Nu virvlar tankarna,
nya människor,
nya mål. 
Nya nivåer,
i det gamla. 

Men vad spelar det för roll? 
att jag redan har sett det här.
att mina händer redan har 
skapat, bidragit,
till det här? 

Hur kan jag välja, 
vad som ska bli rätt för mig? 
hur ska jag kunna veta?
Vad ska jag egentligen göra?

Men sluta,
för svaret är så otroligt enkelt. 
Jag ska göra
vad än som gör mig lycklig. Kommentarer